Bruggen in provincie Friesland

Bolsward

 1. Kruiswaterbrug A7

Dokkum

 1. Eebrug N356

IJlst

 1. Geeuwbrug

Scharsterbrug

 1. Scharsterrijnbrug A6

Wegen met bruggen in Friesland

Brug in de A6

 1. Scharsterrijnbrug in Scharsterbrug

Brug in de A7

 1. Kruiswaterbrug in Bolsward

Scheepvaartroutes in Friesland

Bruggen over de ~ Dokkumer Ie

 1. Eebrug in Leeuwarden
 2. Eebrug in Dokkum

Bruggen over het ~ Prinses Margrietkanaal

 1. Brug over de Prinses Margriet sluis in Lemmer
 2. Burgumerdaam Brug in Burgum

Bruggen over de ~ Stadsgracht

 1. Lemmerbrug in Sneek
 2. Oppenhuizerbrug in Sneek

Bruggen over het ~ Van Harinxmakanaal

 1. Van Harinxmabrug in Leeuwarden
 2. Tsjerk Hiddessluisbrug in Harlingen