Bruggen in provincie Friesland

Akkrum

 1. Brug Aldskou

Blauwverlaat

 1. Blauwverlaatbrug N358

Bolsward

 1. Kruiswaterbrug A7

Dokkum

 1. Eebrug N356

Drogeham

 1. Brug Kootstertille N369

Eastermar

 1. Schuilenbrug

IJlst

 1. Geeuwbrug

Kornwerderzand

 1. Brug Afsluitdijk Noord A7 al 3 minuten geopend
 2. Brug Afsluitdijk Zuid A7 al 3 minuten geopend

Scharsterbrug

 1. Scharsterrijnbrug A6

Stroobos

 1. Brug Stroobos

Tjerkgaast

 1. Spannenburgerbrug

Uitwellingerga

 1. Brug Uitwellingerga

Wegen met bruggen in Friesland

Brug in de A6

 1. Scharsterrijnbrug in Scharsterbrug

Bruggen in de A7

 1. Kruiswaterbrug in Bolsward
 2. Brug Afsluitdijk Noord in Kornwerderzand
 3. Brug Afsluitdijk Zuid in Kornwerderzand

Scheepvaartroutes in Friesland

Bruggen over de ~ Dokkumer Ie

 1. Eebrug in Leeuwarden
 2. Eebrug in Dokkum

Bruggen over de ~ Harlingervaart

 1. Slauerhoffweg in Leeuwarden
 2. Hermesbrug in Leeuwarden
 3. Verlaatsbrug in Leeuwarden

Bruggen over het ~ Prinses Margrietkanaal

 1. Burgumerdaam Brug in Burgum
 2. Brug Aldskou in Akkrum
 3. Brug Kootstertille in Drogeham
 4. Blauwverlaatbrug in Blauwverlaat
 5. Schuilenbrug in Eastermar
 6. Brug over de Prinses Margriet sluis in Lemmer
 7. Brug Stroobos in Stroobos
 8. Spannenburgerbrug in Tjerkgaast
 9. Brug Uitwellingerga in Uitwellingerga

Bruggen over de ~ Stadsgracht

 1. Lemmerbrug in Sneek
 2. Oppenhuizerbrug in Sneek

Bruggen over het ~ Van Harinxmakanaal

 1. Tsjerk Hiddessluisbrug in Harlingen
 2. Koningsbrug in Harlingen
 3. Van Harinxmabrug in Leeuwarden