Bruggen in provincie Friesland

Akkrum

 1. Brug Aldskou

Blauwverlaat

 1. Blauwverlaatbrug N358

Bolsward

 1. Kruiswaterbrug A7

Dokkum

 1. Eebrug N356

Drogeham

 1. Brug Kootstertille N369

Grou

 1. Spoorbrug

IJlst

 1. Geeuwbrug

Scharsterbrug

 1. Scharsterrijnbrug A6

Schuilenburg

 1. Brug Schuilenburg

Stroobos

 1. Brug Stroobos

Tjerkgaast

 1. Brug Spannenburg

Uitwellingerga

 1. Brug Uitwellingerga

Wegen met bruggen in Friesland

Brug in de A6

 1. Scharsterrijnbrug in Scharsterbrug

Bruggen in de A7

 1. Kruiswaterbrug in Bolsward
 2. Brug Afsluitdijk Noord in Kornwerderzand
 3. Brug Afsluitdijk Zuid in Kornwerderzand

Scheepvaartroutes in Friesland

Bruggen over de ~ Dokkumer Ie

 1. Eebrug in Leeuwarden
 2. Eebrug in Dokkum

Bruggen over de ~ Harlingervaart

 1. Slauerhoffweg in Leeuwarden
 2. Hermesbrug in Leeuwarden
 3. Verlaatsbrug in Leeuwarden

Bruggen over de ~ Kornwerderzand, Buitenhaven

 1. Brug Afsluitdijk Noord in Kornwerderzand
 2. Brug Afsluitdijk Zuid in Kornwerderzand

Bruggen over het ~ Prinses Margrietkanaal

 1. Brug Burgumerdaam in Burgum
 2. Brug Aldskou in Akkrum
 3. Brug Schuilenburg in Schuilenburg
 4. Brug Kootstertille in Drogeham
 5. Blauwverlaatbrug in Blauwverlaat
 6. Spoorbrug in Grou
 7. Brug over de Prinses Margriet sluis in Lemmer
 8. Brug Stroobos in Stroobos
 9. Brug Spannenburg in Tjerkgaast
 10. Brug Uitwellingerga in Uitwellingerga

Bruggen over de ~ Stadsgracht

 1. Lemmerbrug in Sneek
 2. Oppenhuizerbrug in Sneek

Bruggen over het ~ Van Harinxmakanaal

 1. Tsjerk Hiddessluisbrug in Harlingen
 2. Koningsbrug in Harlingen
 3. Van Harinxmabrug in Leeuwarden